همکاری با ما

عضوی از آن باشید:

باورهای ما در هر چیزی می تواند توانایی ما در آن گزینه را رقم زند. پس اگر باور دارید که می توانید در تیم موشن گرافیک آن، جزوی از آن و در خانواده ی آن باشید؛ اگر باور دارید که نویسنده اید؛ ایده پردازید؛ کارگردانی می دانید؛تصویر سازی را دوست دارید و یا گرافیست خوبی هستید؛ پس می توانید جزوی از خانواده ی آن باشید. نمونه کارهای خود را به آدرس ایمیل info@on-studio.ir ارسال کنید تا قدم های بعدی را ما برداریم.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]