سفارش دهندگان

۱۷/۱۲/۱۳۹۶

شهرداری قم

شهرداری قم
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

مرکز مطالعات زن و خانواده

مرکز مطالعات زن و خانواده: مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پروژه ها و […]
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

بسیج سازمان صدا و سیما

بسیج سازمان صدا و سیما
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

شبکه ی پرس تی وی

شبکه ی پرس تی وی: پرس تی ‌وی Press TV نخستین شبکه خبری بین‌‌ المللی ایرانی به زبان انگلیسی است که به صورت ۲۴ ساعته به […]
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

جامعه المصطفی العالمیه

جامعه المصطفی العالمیه: جامعه المصطفی العالمیه نهادی علمی و بین المللی با هویت حوزه ای است که با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی، با […]
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

شهرداری تهران

شهرداری تهران
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

دفتر تبلیغات اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

شبکه ی هیسپان تی وی

شبکه ی هیسپان تی وی
۱۷/۱۲/۱۳۹۶

بنیاد نسیم کرامت

بنیاد نسیم کرامت: بنیادی که زیر نظر استان قدس رضوی به فعالیت های فرهنگی و فقر زدایی در مناطق محروم مشغول می باشد.