آن گرافی ها

۲۸/۰۲/۱۳۹۷

مجموعه از خودمان شروع کنیم

  برای این که شهری خوب و پاکیزه و آرام و از همه لحاظ حساب شده داشته باشیم می بایست مسئولی داشته باشیم تا بتواند از […]
۲۸/۰۲/۱۳۹۷
سیاسی

سیاسی

واقعه ای تلخ برای ایران، حادثه ای که بار دیگر لکه ی ننگی بر پرونده ی ننگین سعودی بود. ۴۶۴ کشته برای ایران،۵۱۵ کشته برای پاکستان […]
۲۸/۰۲/۱۳۹۷
تیزرهای تبلیغاتی

تیزرهای تبلیغاتی

یکی از به روز ترین ابزار های تبلیغاتی ابزار رسانه های تصویری است که با ظهور موشن گرافیک، این تکنیک به عنوان یکی از اثر گذارترین […]
۲۸/۰۲/۱۳۹۷
مجموعه یک رأی یک زندگی

مجموعه یک رأی یک زندگی

انتخابات یک نظر دهی و رای گیری سراسری ست که در فعالیت ها و تصمیمات مهمی که فراگیر است انجام می گردد . انتخابات احترام به […]
۰۱/۰۲/۱۳۹۷
مجموعه موشن گرافیک ما مصرفیم

مجموعه ما مسرفیم

مجموعه موشن گرافیک ما مسرفیم به بیان مصادیق اسراف می پردازد. کارهای انجام شده [showVideo genre=”mosref” count=”50″]
۰۱/۰۲/۱۳۹۷
مجموعه موشن گرافیک معرفی بانک

مجموعه معرفی بانک

این مجموعه به معرفی بانک و سازوکارهای آن می پردازد. کارهای انجام شده [showVideo genre=”bank” count=”50″]
۰۱/۰۲/۱۳۹۷
مجموعه موشن گرافیک راهنمای زائر ویژه زیارت اربعین

مجموعه ستاد زائر

هر سفر نیاز به ابزار ها و لوازم مناسب با خو را داردکه اگر مسافر مجهز و با امکانات لازمه کامل به سفر به پردازد درصد […]
۰۱/۰۲/۱۳۹۷
مجموعه موشن گرافیک شهر ما شهر زیبا

مجموعه شهر زیبا

یک شهر برای این که زیبا باشد نیازمند رعایت نکاتی ست که می بایست توسط مردم رعایت گردد. نکاتی  هم چون پاکیزه نگاه داشتن شهر، استفاده […]
۰۱/۰۲/۱۳۹۷
مجموعه موشن گرافیک ایران امروز

مجموعه ایران امروز

ایران امروز تصویر روشنی از پیش رفت و ترقی ست. نمایی از تلاش و پشت کار توامان با حس وطن پرستی و خدمت گزاری. نمی شود […]