کامیک موشن

۲۸/۰۲/۱۳۹۷

مجموعه از خودمان شروع کنیم

  برای این که شهری خوب و پاکیزه و آرام و از همه لحاظ حساب شده داشته باشیم می بایست مسئولی داشته باشیم تا بتواند از […]
۲۸/۰۲/۱۳۹۷
سیاسی

سیاسی

واقعه ای تلخ برای ایران، حادثه ای که بار دیگر لکه ی ننگی بر پرونده ی ننگین سعودی بود. ۴۶۴ کشته برای ایران،۵۱۵ کشته برای پاکستان […]
۲۸/۰۲/۱۳۹۷
تیزرهای تبلیغاتی

تیزرهای تبلیغاتی

یکی از به روز ترین ابزار های تبلیغاتی ابزار رسانه های تصویری است که با ظهور موشن گرافیک، این تکنیک به عنوان یکی از اثر گذارترین […]